Referenties

  • Lidmaatschap Nederlands Instituut van Psychologen (www.psynip.nl) en geregistreerd als Registerpsycholoog NIP/Arbeid & Organisatie en Registerpsycholoog Arbeid & Gezondheid NIP

Logo NIP

  • Lidmaatschap Landelijke Vereniging voor Supervisie en andere Begeleidingsvormen (http://www.lvsc.eu) en als supervisor opgenomen in het Register van Supervisoren.
  • FROHN PSAZ is gehouden aan de door N.I.P. en L.V.S.C. opgestelde gedragscode voor respectievelijk psychologen en supervisoren.
  • Onder andere door nauwe samenwerking met andere professionele begeleiders, houdt FROHN PSAZ haar aanbod evenwichtig en kwalitatief hoog.
  • FROHN PSAZ werkt voor hulpverleningsinstellingen, zorg- en dienstverlening, onderwijs, gezondheidszorg, overheidsinstellingen en een aantal bedrijven. Momenteel kan FROHN PSAZ ruim 10 grote Zeeuwse organisaties rekenen tot haar vaste opdrachtgevers.
  • Frohn PSAZ beschikt over een geldig ABR-Livitt certificaat en is in dat kader aangesloten bij Het Coachings Gilde www.hetcoachingsgilde.nl .
  • Vormgeving website: Fotografie: Ine Bloemen te Wissenkerke Techniek: Exed Internet.
  • Beeldende Kunst: wijlen Martine Buitink, wijlen Jan Scheffers en Harold Sarneel www.haroldsarneel-art.nl.
  • FROHN PSAZ is sponsor van Stichting Kamermuziek Zeeland www.kamer-muziek.nl en van de Stichting Scratch Messiah Zeeland www.sintjacobskerk.nl.
  • Fransje Frohn is in haar vrije tijd vrijwilliger bij de Stichting Zeeuws Verlies www.zeeuwsverlies.nl , expertise- en kenniscentrum voor rouw en verlies in Zeeland.

Inschrijving Kamer van Koophandel: 22052643 btw nummer: 076464726B01