Profiel

Fransje W. Frohn (1950) werkt ruim 25 jaar als coach / supervisor. Lange tijd naast een parttime baan, sedert 2003 volledig zelfstandig gevestigd. Geïnspireerd vanuit haar eigen beroepsopleidingen (gezondheidspsychologie, supervisor en maatschappelijk werk) combineert zij in haar relatie met cliënten de rol van ‘coach’, ‘trainer’, therapeut’ en ‘adviseur’.

fransje-frohn-profielfotoHet samenwerkingsproces met de cliënt is voor haar een ontdekkingstocht naar bronnen en kwaliteiten. De cliënt ziet zij als ‘manager’ van zijn / haar eigen leerproces, die zelf keuzes wil en kan maken. Afhankelijk van de doelstelling van het contact ligt het accent meer op herstel van (psychische) gezondheid, waarbij het dan ook kan gaan om het toewerken naar een voor de persoon beter en gezonder functioneren op het werk, of meer op professionalisering in het beroepsfunctioneren.

Zij was in het verleden als hulpverlener werkzaam in de sectoren geestelijke gezondheidszorg, hulpverlening binnen juridisch kader, maatschappelijk werk en jeugdhulpverlening en als supervisor en docent verbonden aan verschillende hogescholen. Tijdens jaren werkervaring in diverse non-profit organisaties, onder andere op P&O afdelingen, heeft zij belangrijke kennis en inzichten vergaard op het gebied van personeelsbeleid.

Haar specialisaties liggen op het gebied van verbeteren van communicatieve vaardigheden, omgaan met stress, voorkomen van en begeleiden na overwerktheid, je draai weer vinden na veranderingen in je functie of na ingrijpende gebeurtenissen in je persoonlijk leven.

Getraind in de therapievormen: Aandachtsgerichte Cognitieve Therapie (mindfulness), Interpersoonlijke Psychotherapie (vanuit focus gericht op verbetering van relaties), Emotional Freedom Technique (EFT), Rationele Emotieve Therapie (RET) en cognitief-gedragsmatige interventie bij zorgverlening, verzuimbeheersing en reïntegratie.