Arbeidspsychologische coaching

In een serie reflectiegesprekken coacht de psycholoog de medewerker bij het onderzoek naar de achtergrond van zijn of haar problemen met de werksituatie en bij het maken en uitvoeren van een herstelplan.

arbeids-psychologische-coachingVeelal gebeurt dit op verzoek van de leidinggevende en/of op verwijzing van de bedrijfsarts. De psycholoog helpt en stimuleert de medewerker in dit reflectieproces door het systematisch bespreken en onder de loep nemen van zijn of haar (werk)situatie en het aanbieden van verschillende relevante (schriftelijke) onderzoeksmethoden.

De gesprekken zijn erop gericht meer inzicht te krijgen in (belemmerende en bevorderende) factoren die de huidige beleving van de werksituatie beïnvloeden en op het toewerken naar een oplossing van de psychische problemen van de medewerker.

Uitgangspunt in de werkwijze is de visie dat in de balans ‘belasting – belastbaarheid’ zowel kenmerken van de persoonlijkheid van de medewerker als werk- en/of privéomstandigheden een rol kunnen spelen. Deze gebieden worden in dit traject dan ook zoveel mogelijk meegenomen.

De onderzoeksfase wordt afgerond met een ‘herstelplan’, waarna de coach de medewerker ondersteunt en adviseert bij de uitvoering van dit herstelplan. Indien van toepassing vindt – uiteraard alleen in overleg en met instemming van de medewerker – afstemming plaats met de direct leidinggevende en met de (bevindingen van de) bedrijfsarts.

Een traject bestaat meestal uit zes tot twaalf bijeenkomsten van 1 à 1,5 uur doorgaans in een frequentie van 1 à 2 weken, met rond de 6e bijeenkomst een tussenevaluatie.