Aanmelden

Aanmelden kan per e-mail, telefonisch of met het aanmeldingsformulier dat u kunt downloaden.

aanmeldenBinnen 14 dagen na ontvangst van de aanmelding ontvangt de aanmelder bericht van FROHN PSAZ. Er moet rekening mee worden gehouden dat de wachttijd voor nieuwe aanmeldingen momenteel kan oplopen tot 2 à 3 maanden. Voor een eventueel alternatief kunt u de pagina ‘samenwerken’ raadplegen. Daar vindt u collega’s die ik van harte kan aanbevelen. De wachttijd geldt overigens niet voor follow-ups en voor aanmeldingen voor de groepstrainingen (mindfulness).

In een gesprek maakt u persoonlijk kennis met de supervisor / coach. U krijgt uitleg over de werkwijze en bespreekt samen of en zo ja welk aanbod passend is voor de behandeling van uw vraag.

Als u wilt is voor aanvang van een eventueel traject bij FROHN PSAZ een kort oriënterend eerste gesprek mogelijk. Dit is kosteloos tot ± 30 minuten.

Met de coachee / supervisant en in veel gevallen ook de instelling, wordt voor de start van een traject op basis van een offerte een overeenkomst gesloten.

Download hier het aanmeldingsformulier :  AANMELDING FROHN PSAZ