Aanbod begeleidingsmogelijkheden

Arbeidspsychologische coaching

aanbod-begeleidingsmogelijkhedenOnderzoek en coaching bij arbeidsrelevante psychische klachten, eventueel als onderdeel van preventie of reïntegratie ziekteverzuim
Ten behoeve van in principe alle functies
Serie van 6 tot 12 gesprekken van 1 à 1.5 uur
Rond 6e gesprek een tussenevaluatie
meer informatie

Supervisie

Professionalisering / ontwikkeling beroepshouding of aspecten daarvan
Ten behoeve van agogische beroepen
Serie van 10 à 15 gesprekken van 1 uur
meer informatie

Consult / reflectiegesprek

meer informatie

Mindfulness Training ‘doorbreken van gewoontepatronen’

individueel of in een groep; in het voor- en najaar een mindfulnessweek in Frankrijk. Informatie: 2018 flyer MFN week Bouvières

Bijzonderheden

  • Naast de leervragen van de medewerker zelf, ook mogelijkheid tot inbreng van leervragen vanuit de organisatie, geformuleerd in overleg met de leidinggevende
  • Indien gewenst (tussentijds of na afloop) gezamenlijke terugkoppeling naar leidinggevende schriftelijk en/of mondeling in ‘driegesprek’
  • Contract conform voorwaarden en code Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) en Landelijke Vereniging voor Supervisie en andere Begeleidingsvormen (LVSB)
  • Aanmelden via formulier AANMELDING FROHN PSAZ